Agenda / Digressão

outubro

ZARAGOZA - Teatro de La Estación

31 de outubro de 2018 | 21h00 |

novembro

ÉVORA - Teatro Garcia Resende

16 de novembro de 2018 | 21h30 |

SERPA - Teatro Municipal

18 de novembro de 2018 | 16h00 |

FARO - Teatro Lethes

23 de novembro de 2018 | 21h30 |

CALDAS DA RAINHA

24 de novembro de 2018 | 21h30 |

dezembro

FERNÃO FERRO (SEIXAL)

1 de dezembro de 2018 | 21h30 |